Duaların Önemi ve Faydaları

Nerede ise birçok insan sağlığını düşünürken bir de dua kapısına yöneleyim diye düşünür. Dua hayatımız için oldukça önemlidir. Bu nedenle dua etmek oldukça faydalıdır diyebiliriz. Bu nedenle bazı dualar hayatımıza kolaylık sağlayarak, hem manen hemde ruhen içimizin rahat olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle dua sık sık etmeli ve okumalıyız.

Eğer dişiniz ağrıyor ise sadece dua okumak yeterli değildir, yapmamız gereken en önemli ve ilk şey doktora gitmek olacaktır. Doktor sizi tedavi edecek ve yapmanız gerekenleri belirtecek ve daha sonra da ilacı verdikten sonra siz bu işlemleri yapacaksınız. Dua etme işlemi işte tam da orada başlayacaktır. Eğer dişiniz ağrıyor ise burada yapmanız gereken en önemli nokta şuanda diş ağrısı için okunacak dua bulmak olacaktır. Eğer bu duayı bulursanız manevi olarak rahatlamış olacaksınız.

Fakat bundan daha farklı dualar da vardır. Bu dualardan biri de kötülüklerden korunma duası diyebiliriz. Bu dua hayatımızda başımıza gelecek kötülüklere karşı bizi koruyacaktır. Kötülüklerin birçok çeşidi olduğu aşikardır. Bu nedenle hangi türlü kötülük diye bahsetmeye gerek olmadığını düşünmekteyiz.

“Bil ki yirtıcı hayvanların eti hususunda İmam Malik’ten iki rivayet vardır. Fakat Muvatta’da haram demesi sahih göo rüşünün haram olduğunu belirler.”

Hicrî ilk üç asırdan günümüze kadar gelmiş değişik örneklerine sahip olduğumuz haber-i vâhidler yukarıdaki ikili ve üçlü taksim dışında farklı şekillerde de tasnife tâbi tutulmuştur. Bir taksime göre haber-i vâhid ya meşhurdur ya da değildir. Haber-i vâhidin sonraki dönemlerde râvi sayısının artması haberi mütevatir seviyesine çıkartmaz. Haber-i vâhidin meşhur olmayan kısmı ise kendi arasında râvi sayısına göre garib ve azîz şeklinde ikiye ayrılmaktadır.13 Hadisçilerin Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayet edilen hadisleri, sahih, hasen ve zayıf olmak üzere üçe ayırmaları ise, haber-i vâhidin başka bir yönden taksimidir.14 Zira mütevatir hadis kesin bilgi ifade ettiği için inceleme dışıdır. Kaldı ki incelemeyi gerektirecek kadar mütevatir hadis mevcut değildir.

islam-ve-modernizim-780x405

Bu ve buna benzer birçok dua bulunmaktadır. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız için size buyutec.net sitesini önermekteyiz. Bu site de bilgi, sağlık ve buna benzer birçok konu yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir